Sammenkobling af batterier

  • Ved »parallelkobling« forbindes to 12 V batterier med plus til plus og minus til minus, så man får et stort 12 v batteri.
  • De to batterier skal væere af samme type. Ikke et startbat1eri og et forbrugsbatteri, ikke et vedligeholdelsesfrit og et almindeligt.
  • De to batterier skal have samme kapacitet, f .eks. 2 stk. 65 Ah batterier, som giver 130 Ah. Et 55 og et 75 Ah batteri går ikke.
  • De to batterier skal være lige gamle. Ellers må det nye »arbejde« hårdest, så det slides hurtigt ned på det gamle batteris stade = kort levetid.
  • Forbindelseskablerne bør være helt ens. lige lange og lige tykke, eller slides det ene batteri mest.
  • De sammenkoblede batterier er et batteri. Forbrug og opladning skal ske via de to »yderste« poler.
  • »Seriekobling« får man næppe brug for: Her forbindes plus til minus og man far 24 V.

Batteriets kapacitet opgives i ampere-timer, Ah. I en båd er batteriet ofte pa 50-90 Ah pr. stk. Kapaciteten angives som regel over 20 timer, og det skrives f.eks. 70 Ah (20 h). 
At batteriet har 70 Ah betyder, at det i hver af de 20 timer kan give 3½ ampere, uden at spændingen kommer under 10,2 volt. Det er en vedtaget størrelse, der bruges, når kapacitet skal beregnes.

Regneeksempel: 
En 25 W lampes forbrug i amperetimer beregnes efter Ohms lov:

 = 2,098 ampere i timen (Ah).

Strøm skal måles både i spænding/volt (let) og i styrke/ampere = A (meget svært).

Eksempel: 
Instrumentet/navigatoren viser ca. 12,5 V. Tænd for et forbrug (varme/køl). Falder spændingen ikke, eller meget lidt, - er batteriet fuld af kraft = A. Falder volten meget, til 11,5 V eller mindre er der ingen kraft = A i batteriet, ved ca. 10,2 volt er batteriet maske »dødt«. El-ledninger må aldrig være under 1,5 mm² tværsnit i kobber, længere kabler 2,5 mm² og til storforbrugere 4-6 mm². Kabler til fordelertavle, startmotor og batterier bør væere minimum 15-20 mm². Tyndere kabler giver store tab.