Vælg en side

Om gasinstallationer i lystbåde

Alle gasinstallationer i danske både/skibe skal opfylde Søfartsstyrelsens regler. Alle løsdele og detaljer i monteringen skal være godkendte (CE og/eller DG mærket). Montering af det ”simple F-gasanlæg” (gassættet) i lystbåde under 24 m må foretages af ikke autoriseret, men håndværks-mæssig kompetent person = sejleren selv eller en kompetent hjælper. Se den viste skitse fra Søfartsstyrelsens tekniske forskrift nr. 3 af 2. april 2003 der viser det”simple F-gasanlæg” (gassættet).

 1. Godkendt gasslange. Kan være den danske med 11,5 mm lysning der kræver dansk gasnippel og rustfri specialspændbånd , eller de CE godkendte slanger med faste, klemte endefittings i rustfrit metal. Klemte slanger er et krav i alle nye både efter juni 1998.
 2. Samling mellem gasslange og apparat, hane, tester og regulator. Kan være gl. dansk type hvor
  1. er slangenippel med riller
  2. er rustfri spændbånd af bolttypen (ikke snekketype)
  3. er gasslange til spændbånd. De nye CE godkendte klemte slanger(uden spændbånd) er fremtiden og bør benyttes ved større renoveringer, se under 6.
 3. Stophane. Skal være af typen der tydeligt indikerer om hanen er lukket eller åben (klikhaner). Nåleventiler er ikke længere tilladt og bør udskiftes.
 4. Tæthedstester/gaslækagetester. Skal anvendes i alle danske skibe/både.
 5. Kobberrør. DS el. CE godkendt ”blødt” 6/8 mm kobberrør med 0,8 mm gods = 6,4 mm lysning. Støttebøsning på 6,2 mm SKAL altid benyttes i kobberrør. Længde i lystbåde max. ca. 10 m . Der skal være en ”sløjfe” eller tilsvarende ekspansions/bevægelses mulighed på kobberrøret.
 6. Gaskompressionsfittings. Til fæste af kobberrør til hane eller tester, eller med klemte slanger til fæste af slange på apparat, hane og tester og regulator uden spændbånd.
  1. Stophane/tæthedstester (ved klemte slanger også gasapparat og gasregulator).
  2. Omløbermøtrik til gas = kraftig møtrik.
  3. Skærering. Er en ”løs” messingring eller en ring sat fast inde i omløbermøtrikken (ses).
  4. Støttebøsning SKAL anvendes for ikke at deformere kobberrøret, – men ikke i messing og stålrør.
 7. Gennemføring i skot e.l. Kobberrøret skal beskyttes mod slid med silikone, gummi e.l.
 8. Rørbøjler med elastisk gummi til beskyttelse ved fæste af kobberrør. Afstand ca. 50 cm. Skotgennemføringer er lig et fæste. Metal el. plastbøjler uden beskyttelse må ikke anvendes.
 9. Gastæt gennemføring af kobberrør fra gaskasse. Benyt bevægelig tætning, – silikone e.l.
 10. Lavtryksregulator på gasflasken der reducerer flaskens tryk til 30 mbar (300mvp). CE reglerne kræver fastskruede regulatorer. Er muligt med de blå 2 og 3 kg IC-flasker.
 11. Afløbsrør/hul i gaskassen der skal være min. 75 mm over vandlinien. Rør/hul lysning min. 12,7 mm Ø ved max. 6 kg . gas (tidligere regler). Nu min. 19 mm ved gasmængder over 6 kg. Der skal være frit fald, afløbet må IKKE forsynes med ventil eller hane. Ankerbrønden er ofte en god gaskasse.

Ved den mindste ændring af ”det simple F-gasanlæg” (gassættet) eksempelvis en ekstra samling på kobberrøret eller tilslutning af to apparater o.l. bliver anlægget betragtet som F-anlæg i skibe, hvilket kræver at anlægget monteres eller minimum slutkontrolleres af en autoriseret navngiven person der skriftligt (oftest på regningen) skal anføre prøvetrykket (150 mbar), dato og arbejdets art. (En autoriseret er altid forsikret.) Den autoriserede kan/må naturligvis også montere og kontrollere ”det simple” F-gas anlæg.

Komfur / kogeapparat

Skal være være CE mærket. Gamle DG mærkede apparater må anvendes, men ikke sælges. Reparationer af gamle apparater må kun udføres af autoriseret person, som skal trykprøve med 150 mbar. Gamle apparater må anvendes, men der er tidsbegrænsning (ca. 15 år) på reparationer. Alle blus SKAL have tændsikring.

Afstand (Er lempet i forhold til tidligere)

På skitsen er 5 centrum af blus, højre side fra centrum gælder ved petroleums/sprit apparater, venstre side ved gasblus. I zone 1 skal materialet være ikke brændbart = metal, glas e.l. I zone 2 ikke let antændeligt (hårdt træ o.l.), ved over 80° C, – som zone 1. Let antændeligt (gardiner o.l) kun udenfor 3 og 4. Afstanden er normalt ikke et problem for sejleren, som jo ved evt. misfarvning kan se om der er noget galt, og så reagere.

Gashanen

Hanens funktion er at brugeren kan afbryde for gassen direkte ved komfur/apparat, og placeres så der ikke skal rækkes ind over evt.flammer/blus ved lukning. Den skal være synlig. Hvis den placeres i et skab e.l. ved eller under apparat skal et skilt (er i gassættet) vise hvor.

Gastester (bobletypen)

Lækagetester er lovpligtig i Danmark og skal placeres i flaskerummet tæt ved flasken. Den afslører lækager ved et tryk på knappen ”fremad i systemet”. Testeren er grunden til at det er tilladt, at en bruger selv må montere/renovere det ”simple F-gasanlæg” da indgreb umiddelbart kan kontrolleres. Tætheden bør testes ofte, minimum ved hvert flaskeskift.

Gasregulatoren

Reducerer flaskens høje tryk i bar til et lavt brugstryk på kun 30 mbar med bl.a. en gummimembran og en fjeder. Den skal være godkendt, måned- og årsmærket. Levetid i en båd max. ca 10 år. Den bør være egnet til brug i både. CE reglerne kræver, at regulatoren skrues på flaske eller adaptor (kun muligt i DK på de blå IC flasker). Der er kvalitetsforskel på regulatorer. CE mærkede regulatorer med sikkerhedsventil, der hindrer tryk over 150 mbar at komme ind i båden, er bedst.

CE/ISO norm gassæt

KJØLLER

Hørskætten 6C
2630 Tåstrup

+45 35 82 95 00

Fra og med
mandag den 22. juni
er der åbent
mandag til torsdag 10 -16.30,
fredag, lørdag, søndag &
helligdage lukket