Vælg en side

Et køleanlæg producerer ikke kulde – det flytter varme. At kunne slippe effektivt af med varmen er derfor altafgørende for køleanlæggets effektivitet og strømforbrug. Vort motto er lavt strømforbrug, og vore kølesystemer køles med enten luft eller vand.

Luftkøling

Luftkøling er den traditionelle måde at slippe af med varmen fra et køleanlæg. En blæser bruges til at blæse luft gennem kondensatoren. Det er derfor vigtigt at kompressoren står et velventileret sted, så kold luft kommer til nedefra og varm luft kan slippe væk opad. Der er køligst længst nede i båden, hvor skroget køles af det omgivende vand. Derfor bør man tilstræbe at placere kompressoren så langt nede i båden som muligt.

 Vandkøling

  • Vandkølet for endnu større effekt.
  • Mindre strømforbrug. Næsten helt lydløst – ingen blæser eller pumpe.
  • Ingen varmeafgivelse inde i båden, varmen ledes ud i vandet.
  • Ingen ekstra huller i skroget og ikke noget, der hænger udenfor skroget.
  • Let at montere. Erstatter eksisterende skroggennem- føring til vasken.

Isotherm SP er et unikt køleaggregat, som køles direkte af det omgivende havvand. Derfor er man helt uafhængig af lufttemperaturen inde i båden. Selv på en af de varmeste sommerdage, hvor køle-skabet er mest nødvendigt, har Isotherm SP samme høje effekt. Det har desuden lavere strømforbrug, idet det ikke er afhængigt af blæser eller pumpe for at lede varmen bort. Ifølge naturlovene stiger varmen opad.

Alligevel leder Isotherm SP varmen nedad og ud gennem skroget, idet man udnytter den pumpeeffekt der naturligt opstår i skroggennemføringen fra vasken. Hver bølgebevægelse udenfor bådens skrog mod-svares af en bevægelse i vandoverfladen i afløbsslangen. I denne slange er der ingen forhindringer i form af pumper eller bakventiler, så vandet kan arbejde helt frit. Den mængde vand, som går op og ned i slangen, presses frem og tilbage gennem skroggennemføringens munding. Med hver bevægelse pumpes varmen ud og nyt koldt vand føres ind. Med en specielt udformet skroggennemføring med varmeveksler får man et yderst effektivt kølesystem. Selvom det er vindstille, vipper skroget altid lidt på en sejlbåd. Da skroggennemføringen altid er placeret noget væk fra bådens centerlinie, skabes tilstrækkelig bevægelse til også at forhindre bevoksning. Skroggennemføringen er af saltvandsbestandig messing og rørføringen af en korrosionsbestandig Cu/Ni-legering. Der medfølger tilslutningsrør (1 m lange) som i lighed med kompressor og kølemagasin er fyldt med kølevæske og har lynkoblinger, der kan samles og adskilles igen.

 Isotherm Magnum – Vandkølede aggregater med pumpe

Isotherm Magnum dækker det store kølebehov herhjemme og behovet ved sejlads på varmere breddegrader. Isotherm Magnum bruger havvandet, som altid er køligere end luften inde i båden, til at opnå den mest effektive køling. Kølemagasinet findes i tre størrelser til bokse op til 325 L. Alle Isotherm Magnum modeller har indbygget pumpe, som pumper havvandet igennem aggregatet og derved afgiver varmen til havet. Pumpen er støjsvag, selvansugende, selvudluftende og kan tåle at køre tør. Den højeffektive varmeveksler er fremstillet i en korrosionsfast Cu/Ni-legering og forsynet med offeranode. Havvandskøling øger ikke blot effekten, men giver frem for alt en væsentligt højere virkningsgrad.

Isotherm Magnum Twin
Twin modellen er det største og mest moderne køleaggregat i serien. Den har to forbundne Danfoss kompressorer, hvilket fordobler effekten i sammenligning med de mindre Magnum modeller med én kompressor. Den kan bruges til kølebokse op til 500 L og frysere op til 175 L. For at sikre problemfri funktion over lange perioder er smøresystemerne for de to kompressorer forbundet med et trykudligningsrør. Dette sikrer, at enheden kan modstå ekstrem søgang. En vandkølet indbygget oliekøler sikrer kontinuerlig funktion ved fuld kapacitet, selv under tropiske forhold.

Kolde kendsgerninger

Kun kølesystemer af højeste kvalitet, der er tilpasset til brug på en båd, kan tilbyde den driftsikkerhed, der kræves om bord. Som ledende producent af køleanlæg til både har Isotherm udviklet det patenterade ASU “Automatic Start Up” system, der drastisk forbedrer effektiviteten i køleanlæg om bord.

Isotherm er førende indenfor udvikling af køl til både!
Isotherm ASU var først med at omdrejnings- og effektregulere kompressoren efter kølebehov og adgang til energi. En teknik, som nu spås en stor fremtid også indenfor husholdningskøl på grund af energibesparelsen. Kernen i Isotherm er en helt ny, meget effektiv kølekompressor fra Danfoss. Til denne har vi udviklet en helt ny generation af ASU ”Automatic Start Up” styresystemet – en enestående kombination med energibesparende kølemagasin ”som lades op, når bådmotoren går”. Disse nye, små kompressorer er et vidunder af effektivitet, lavt strømforbrug og støjsvag drift. De arbejder med en blanding af olie og gas, hvilket gør dem næsten helt lydløse og meget slidstærke. Det specielle ved kompressorerne i Isotherm er at vi driver dem med trefaset vekselstrøm, præcis ligesom alle andre højeffektive motorer til industribrug. Vekselstømmen laves i en lille mikroprocessor. I ”datamaskinen” har vi desuden lagt en mængde funktioner ind til overvågning og regulering, alt sammen for at nedbringe strømforbruget til et minimum. Den samme kompressor kan køre på både 12 og 24 V, og skulle man komme til at bytte om på plus og minus, sker der ikke noget ved det. Men én funktion er smartere end dem alle: ASU – Automatic Start Up.

Tredje generations kølekompressorer med ny, forbedret ASU startautomatik.
Udover at den nye Danfoss kompressor er mindre og vejer næsten det halve, har den betydeligt større virkningsgrad og effektivitet. Med Isotherm ASU og de øvrige finesser kan dette betyde helt op til en halvering af strømforbruget, sammenlignet med tidligere køleaggregater. Men selv på Isotherm uden ASU-automatik kan man forvente mindst 20% strømbesparelse. Og den er stille! Så stille, at vi har måttet indføre en speciel styring med omdrejningsregulering til blæseren, for at den ikke skal kunne høres. Den helt nye ASU automatik kører altid kompressoren så langsomt og blidt som muligt, når den går på batteridrift, og fuld far t ved motorgang eller landstrøm.

Hvor stort er strømforbruget?
Det er det spørgsmål, alle bådejere stiller. For Isotherm køleskabe og bokse kan vi oplyse de eksakte værdier. Vi ved hvor store de er, og at de har god isolering. Men for aggregaterne er det mere vanskeligt, da vi hverken kender boksens størrelse eller isoleringens kvalitet. Vi angiver derfor cirkaforbrug ved en given boksstørrelse med middelgod isolering. Strømforbruget oplyses som gennemsnitsforbrug i alt.

ASU sammenlignet med almindelig køl
Isotherm – køleskabet som oplades, når bådmotoren går
Den patenterede ASU-automatik har nu eksisteret i mere end 25 år og findes i titusindvis af både over hele verden. Den bygger på, at kølekompressoren altid starter automatisk, når motoren går og strømmen er ”gratis”. Et kølemagasin nedkøles og holder siden boksen/skabet koldt. Når motoren standses, stopper også kompressoren og står stille, mens kølemagasinet afgiver sin oplagrede kulde uden strømforbrug fra batterierne. Først når al den oplagrede køleenergi er brugt, star ter kompressoren i kor t tid ad gangen på lav hastighed, og først her bruger den strøm fra batterierne. Isotherm starter altid, når motoren går og bruger altid først den oplagrede kulde. Det foregår helt automatisk, hvilket adskiller Isotherm fra alle andre kølesystemer, da systemet er patenteret!

ASU – ”Automatic Start Up”

Med den specielle teknik, hvor kompressoren hovedsagelig kører når motoren går og strømmen er gratis, vil vi gerne have så stor en kompressor som muligt for hurtigt at kunne oplade kølemagasinet. Den må gerne bruge meget strøm, for generatoren har altid overskud når først motoren er i gang. Kompressoren i Isotherm ASU går 75% op i omdrejninger, når bådens motor kører, og lader kølemagasinet meget mere effektivt og hur tigt op. Det klarer kun en trefaset kompressor med komplet omdrejningskontrol. Men selv på ren batteridrift udnytter den sin intelligens. Hvis man f.eks. putter en portion lunkne drikkevarer i boksen eller glemmer at lukke køleskabsdøren, kører den op i omdrejninger, præcist så meget som nødvendigt for at holde madvarerne kolde og friske. Til at dække de helt store behov for køl eller frost, har vi også Isotherm TWIN med ASU. Her reguleres effekten over et endnu større område, fra én kompressor på lav hastighed op til begge kompressorer på høj hastighed, alt efter behov og energitilførsel. Kræfterne er der, men den intelligente Isotherm-automatik sørger for at de først slippes løs, når det er nødvendigt. Det er det, der giver effektiv køling med det lavest mulige strømforbrug. Og det er vigtigt om bord!

Isotherm ASU, perfekt med solceller eller landstrøm.

Hvis der kommer blot en svag ladning fra solceller eller en batterilader, registrerer Isotherm ASU den og kan desuden skelne den fra den mere kor tvarige, men kraftigere ladning fra bådens motor. Derfor oplades kølemagasinet langsomt og præcis i den tak

KJØLLER

Hørskætten 6C
2630 Tåstrup

+45 35 82 95 00

Fra og med
mandag den 22. juni
er der åbent
mandag til torsdag 10 -16.30,
fredag, lørdag, søndag &
helligdage lukket