Vælg en side

Nyttige tips

 • Medbring så kolde madvarer som muligt. Det sparer strøm.
 • At køle er at flytte varme. Sørg for god ventilation, der hvor varmen skal kunne slippe væk – normalt ved kompressoren. Hvis temperaturen her kommer over 40°C, skal ventilationen forbedres. Alle Isotherm-aggregater med kølemagasin har blæser, så de giver ingen problemer.
 • Når båden ikke er i brug, selv i kortere tid, bør døren/låget efterlades på klem. Sørg altid for, at drænhullet i boksen er lukket – ellers slipper den kolde luft ud.
 • Sluk aldrig for køleanlægget om natten. Den strøm, man sparer på kort sigt, bruges blot igen til nedkøling næste dag, og desuden har madvarerne bedst af en konstant temperatur.

Derfor er Isotherm ASU bedre end andre køleanlæg:

 1. Registrerer hele tiden det aktuelle kølebehov og mængden af energi til rådighed.
 2. Opbygger et lager af køleenergi i kølemagasinet, når der er rigelig strømforsyning.
 3. Udnytter altid først den oplagrede kulde i stedet for at belaste batteriet.
 4. Kan skelne mellem forskellige energikilder : Når bådmotoren går, er der ubegrænset energi til rådighed, men normalt kun i kort tid – 5-10 minutter, når man sejler ind eller ud af havnen. Så kører ASU for fuld effekt for at udnytte energien fuldt ud. Er det derimod solceller eller landstrøm, der leverer energi, er det ofte med mere begrænset kapacitet, men til gengæld i længere tid. Isotherm ASU kan kende forskel, og lader kompressoren (begge kompressorer i TWIN) køre præcis så hurtigt, at batterierne og øvrige strømforbrugere først og fremmest forsynes, og nedkøler således kølemagasinet langsommere og uden at der bliver alt for koldt i boksen/skabet. Hvis f.eks. solcellerne kommer i skygge, reducerer Isotherm omdrejningstallet tilsvarende.
 5. Isotherm ASU indretter sig automatisk efter dit kølebehov. Kommer der en større mængde uafkølede madvarer i køleskabet eller hvis døren ved en fejl efterlades åben, øger Isotherm ASU kølekapaciteten netop så meget, at temperaturen ikke kommer op på et niveau så maden tager skade. Når temperaturen når ned på et passende niveau igen, trapper Isotherm gradvis ned.
 6. Isotherm ASU vakler ikke! Ændres tilgangen af strøm eller kølebehovet, venter Isotherm altid 30 sekunder for at se, om de nye forhold er stabile, inden den træffer og gennemfører sin beslutning. Den har desuden forprogrammeret en ”mindste køretid” og ”korteste stilstand”, således at den ikke hele tiden star ter og stopper, og derved ødelægger den høje virkningsgrad.
 7. Isotherm ASU tilpasser sig til forholdene. Når en Isotherm produceres, ved man ikke om den kommer til at fungere i et køligt rum i Skandinavien eller i et varmt motorrum i f.eks. Dubai. Isotherm kan tilpasse sig begge ekstremer, og regulerer selv omdrejningstal på blæser eller havvandspumpe til præcis det niveau, der er nødvendigt for at bortlede varmen effektivt. Dette er også vigtigt, for kompressorerne er nu så støjsvage, at selv svag lyd fra blæser eller pumpe kan høres.
 8. Et køleanlæg behøver afrimning, især i et fugtigt miljø. Isotherm ASU afrimer automatisk en gang om ugen, fortrinsvis om natten.
 9. Kølekompressoren i Isotherm ASU starter altid for lave omdrejninger og regulerer gradvis op tilsvarende det aktuelle behov. Ingen startlyd eller stort opstartsforbrug af strøm (peak).
 10. Isotherm ASU har batterivagt og kan køre på både 12 og 24 V uden omstilling. Den påvirkes ikke, hvis der byttes om på plus og minus, og er radiostøjdæmpet.

KJØLLER

Hørskætten 6C
2630 Tåstrup

+45 35 82 95 00

Fra og med
mandag den 22. juni
er der åbent
mandag til torsdag 10 -16.30,
fredag, lørdag, søndag &
helligdage lukket