Vælg en side

Batteritips

 • Forbrugbatteriets gennemsnitslevetid er fire-otte år. Ved korrekt brug og pleje kan de blive ældre. Forbytter man start- og forbrugsbatteri, er levetiden et til tre år.
 • Selvafladning sker i alle typer batterier ved en svag overgangsstrøm inde i selve batteriet via metaldele, løsrevne partikler m.v. Batteriet bør derfor oplades hver 3.-6. måned i sæsonen, selv om det ikke bruges. Des varmere vejr des mere selvafladning.
 • Varme forkorter batteriets levetid ved øget selvafladning og ved at væsken fordamper. Placer ikke batteriet nær motor og andre varmekilder.
 • Krybestrøm er almindelig overgang fra pol til pol udvendig, hvis batteriet er snavset og fugtigt. Hold det rent og tørt.
 • Genoplad batteriet snarest muligt efter det har været brugt. Levetiden forkortes, hvis batteriet står afladet.
 • Åbne batterier efterfyldes med destilleret (demineraliseret) vand, så det er over pladerne i påfyldningshullerne eller er til markeringsstreger på batterikassen. Lad batteriet op efter påfyldning.
 • Hvis batterikassen er hvid eller transparent, kan man let checke væskestanden.
 • De fleste moderne batterier kan ikke efterfyldes. Det gælder lukkede batterier med flydende væske, GEL-batterier eller AGM-batterier. Alle lukkede batterier er udstyret med en ventil (den korrekte betegnelse er derfor “ventilregulerede batterier”). Denne ventil åbner, hvis batteriet går i stykker, hvorved knaldgas kommer ud. Så selv “lukkede” batterier skal altså stå, hvor der ikke er fare for gnister.
 • Batteriet bør ikke aflade mere end 50 %, det vil sige, hvis spænding måles under 12,4 V eller væskens (syrens) vægtfylde er under 1,22, skal batteriet lades. Det er meget svært at måle præcist. og batteriet må ikke have været opladet eller i brug det sidste døgns tid. “Lukkede”/ventilregulerede batterier kan naturligvis ikke syremåles, her må man nøjes med voltmåling eller få testet sit batteri på en digital batteritester hos en fagmand.
 • Batterier skal lades med ca. 14 V, bedst 14,4 Volt.
 • Fuldt opladet er der ca.12,7 V på batteriet, og syremåleren måler vægtfylden til 1,24-1,28. Under 10,2 V eller 1,1-1,0 i vægtfylde er batteriet maske »dødt«.
 • Hvis opladeren ikke kan få strøm gennem et »fladt« batteri, kan man parallelkoble det med et fuldt opladet batteri og lade på begge. Efter 1 time fjernes det fuldt opladede batteri og opladning kan fortstætte på det »flade«.
 • Ved opladning høres måske svag klukken fra batteriet. Det kan være »gasning« ved korrekt opladning, eller det kan være ødelæggende ilt- og brintdannelse ved overopladning. Ilt og brint danner eksplosiv »knaldgas« -sørg for udluftning.
 • Varme opstår ved brug og ved opladning.
 • Brug kun gode ladeapparater, bedst den type, der automatisk afbryder, når fuld spænding er opnået. Type IUU.
 • Om vinteren opbevares batteriet tørt, køligt og fuldt opladet, bedst i båden. Tag polsko af alle batterier for at undgå evt. afladning. Oplad evt. én gang midt på vinteren, men det bør ikke være nødvendigt. Men start sæsonen med at montere polsko og oplad i 6-10 timer inden batterier bruges. Følg ikke det gamle råd om at lade batteriet trække en lille elpære for at aflade lidt. Det slider og ælder batteriet.
 • Batteriet virker med fuld styrke, lige til det ret pludselig »dør«. Hvis det hurtigt er »fladt« igen efter opladning, er det antageligt »dødt« og må kasseres.
 • Et kasseret batteri afleveres til f.eks. auto-ophugger, bilværksted m.v., så det ikke forurener med bly og syre.
 • Batterier findes i mange kvaliteter og med forskellige styrker og svagheder. Startbatterier har mange tynde blyplader, forbrugsbatterier har færre og tykkere plader. Generelt kan siges, at der findes ikke et vidunderbatteri, der kan ALT. Man skal vælge batteri efter brugsmønster, belastninger, omgivende temperatur og meget mere. Efter vor mening kan rigtig mange fritidssejler med fordel vælge et almindeligt, lukket (vædske) fritidsbatteri af god kvalitet. Hvis de passes= lades, holder de længe og er rimelige i indkøb. Til bovpropel/ankerspil kan med fordel bruges AGM-batterier.

Vi vejleder gerne.

KJØLLER

Hørskætten 6C
2630 Tåstrup

+45 35 82 95 00

Fra og med
mandag den 22. juni
er der åbent
mandag til torsdag 10 -16.30,
fredag, lørdag, søndag &
helligdage lukket