Vælg en side

Sammenkobling af batterier

Ved »parallelkobling« forbindes to 12 V batterier med plus til plus og minus til minus, så man får et stort 12 v batteri.
De to batterier skal væere af samme type. Ikke et startbat1eri og et forbrugsbatteri, ikke et vedligeholdelsesfrit og et almindeligt.
De to batterier skal have samme kapacitet, f .eks. 2 stk. 65 Ah batterier, som giver 130 Ah. Et 55 og et 75 Ah batteri går ikke.
De to batterier skal være lige gamle. Ellers må det nye »arbejde« hårdest, så det slides hurtigt ned på det gamle batteris stade = kort levetid.
Forbindelseskablerne bør være helt ens. lige lange og lige tykke, eller slides det ene batteri mest.
De sammenkoblede batterier er et batteri. Forbrug og opladning skal ske via de to »yderste« poler.
»Seriekobling« får man næppe brug for: Her forbindes plus til minus og man far 24 V.

Batteriets kapacitet opgives i ampere-timer, Ah. I en båd er batteriet ofte pa 50-90 Ah pr. stk. Kapaciteten angives som regel over 20 timer, og det skrives f.eks. 70 Ah (20 h).
At batteriet har 70 Ah betyder, at det i hver af de 20 timer kan give 3½ ampere, uden at spændingen kommer under 10,2 volt. Det er en vedtaget størrelse, der bruges, når kapacitet skal beregnes.

Regneeksempel:
En 25 W lampes forbrug i amperetimer beregnes efter Ohms lov:

= 2,098 ampere i timen (Ah).

Strøm skal måles både i spænding/volt (let) og i styrke/ampere = A (meget svært).

Eksempel:
Instrumentet/navigatoren viser ca. 12,5 V. Tænd for et forbrug (varme/køl). Falder spændingen ikke, eller meget lidt, – er batteriet fuld af kraft = A. Falder volten meget, til 11,5 V eller mindre er der ingen kraft = A i batteriet, ved ca. 10,2 volt er batteriet maske »dødt«. El-ledninger må aldrig være under 1,5 mm² tværsnit i kobber, længere kabler 2,5 mm² og til storforbrugere 4-6 mm². Kabler til fordelertavle, startmotor og batterier bør væere minimum 15-20 mm². Tyndere kabler giver store tab.

KJØLLER

Hørskætten 6C
2630 Tåstrup

+45 35 82 95 00

Fra og med
mandag den 22. juni
er der åbent
mandag til torsdag 10 -16.30,
fredag, lørdag, søndag &
helligdage lukket