Vælg en side

Invertere

I N V E R T E R = et aggregat som omdanner 12 V (24V) til 230 V. 

Invertere starter med den meget enkle løsning til opladning af den bærbare computer, mobiltelefonen e.l. under motorgang op til meget store professionelle anlæg. Priser fra ca. 500 kr. til over 20,000 kr. For at kunne rådgive rigtigt er det meget vigtigt at kende BEHOVET OG FORBRUGET af 230 V samt at få informeret brugeren, så der ikke sættes et større forbrug til et for lille anlæg. Tilsluttes en hårtørrer, støvsuger eller el-værktøj til en inverter beregnet til drift af et TV, – så går det galt. Benyttes inverteren uden at motoren arbejder, skal batterierne også tilpasses. Ekstra batterier og ladning kan blive nødvendigt. Invertere kan deles op i behovgrupper.

A. Den helt enkle og billige løsning er en ca.150 W til 300 W inverter til opladning af den bærbare computer o.l. under kørsel i en bil. Disse er ofte forsynet med et stik til bilens cigarettænderstik. Disse små billige invertere er ikke velegnet til brug i båd og bil der ligger/holder stille uden motor igang. Konstruktionen er Switch-mode og strømmen er “uren”. (Sidste generation af bærbare computere kan kræve ren sinus).

B. Til drift af TV / CD / DVD,Video, batteriladere o.l. bør benyttes en 300 W inverter der tilsluttes forbrugs-batterierne. For at undgå flimmer/snavs på skærme skal inveteren give en ren sinus kurve. Konstruktionen er Switch-mode og derfor ikke velegnet til brug af værktøj o.l. med el-motorer. Dette er/eller bliver nok det mest anvendte system i lystbåde, da det er rimeligt i pris og det lille forbrug ikke kræver ekstra batterier.

C. Er ønsket 230 V til elværktøj, micro ovn, vandkoger, hårtørrer, støvsuger, TV/ CD/DVD, computer, printer o.s.v. når der ikke er adgang til en stikkontakt, skal der en ca. 1000-1200 W inverter til af ringkernetypen, som naturligvis giver en helt ren sinus. For at føde en stor inverter skal batteriblokken og batteriladeren være store, men større turbåde har jo efterhånden fået et tilstrækkeligt strømlager der bl.a. gør det muligt at holde det varme brugsvand ved lige, i skærgården eller for anker.

D. Den store optimale løsning er Kombi systemet hvor batterilader og inverter er bygget sammen i en enhed (en ringkerne) som helt automatisk skifter mellem landstrøm og inverter så bådens/bilens eksisterende 230 V kabler og stikkontakter kan benyttes både til landstrøm og inverter. Disse anlæg er naturligvis ren sinus med en Inverter effekt fra ca. 1100 til ca.4000 W.

Vi har et meget stort program i invertere. Se nedenstående liste. Hvis tvivl, kontakt os venligst. Meget gerne med oplysninger om ønsker og behov og om det udstyr man vil anvende til 230 V i bilen eller båden, – så finder vi den bedste og billigste løsning til foremålet.

Lidt Info om invetere:

“Billige” invertere laver “urent” 230 V strøm, kaldet trapez eller modificeret sinus. Disse kan godt anvendes til et specifikt forbrug der ikke kræver ren sinus. Avanceret og nyere eludstyr kræver ren sinusstrøm, men en sinus inverter er mere end dobbelt så dyr. Invertere (og ladere) findes i to grundtyper. De lette, der er af Switch-mode typen og som ikke tåler store strømspidser. De lidt tungere (og dyrere) med ringkernetransformator som altid er ren sinus og tåler meget høje strømspidser. Inverterstrøm og landstrøm må IKKE benytte fælles stikkontakter (Farligt) bortset fra Kombi typen. Ringkerner er også skilletransformatorer og derfor velegnet til både, hvor der kan forekomme galvanisk tæring. Kontakt os venligst ved tvivl.

Størrelse: Elapparaternes forbrug skal naturligvis dækkes, men alle 230 V apparater har en
opstartsstrøm kaldet en strømspids, størst på apparater der indeholder el-motorer. Inverteren skal kunne klare denne strømspids hvorfor en inverter altid bør være større end apparatets forbrug i W. En god Switch-mode inverter klarer en strømspids på ca.2 gange sin ydelse, en 150 W klarer ca. 300 W i spids. En ringkerne inverter ca. 3 gange, – en 1200 W klarer ca. 3600 W i strømspids.

Batterier: For at batterierne skal kunne føde inverteren med strøm bør batteriet være ca. 4 gange forbruget. Forbrug 300 W = 25 A (12V) batteri på 100 Ah. Forbrug 1200 W = 100 A (12V) batteriblok på ca. 400 Ah.

Generator istedetfor inverter: Ved store strømme og særlige konstant store belastninger over lang tid, f.eks. kloak-biler, TV-biler, milijøbiler m.m. der kræves meget 220V strømover lang tid, kan man ikke få nok ud af batterierne. H_er er man nødsaget til at bruge en diesel/benzingenerator, men de fylder, vejer, støjer og sviner og er ikke billige. Et godt alternativ er at montere en ekstra generator på bilens moror, der så via en box laver 4000 watt, ren sinus kontinuerligt når motoren går i lidt over tomgang.

Se mere på:

KJØLLER

Hørskætten 6C
2630 Tåstrup

+45 35 82 95 00

Fra og med
mandag den 22. juni
er der åbent
mandag til torsdag 10 -16.30,
fredag, lørdag, søndag &
helligdage lukket